info@ystadtattoo.se

Historik


[columns width=”1/2″][dropcap type=”2″]T[/dropcap]attoo kommer av det engelska tapto, ”tappen i”, som var en signal till soldaterna att gå till kasern eller bivack för natten. Ursprungligen var det också en order till marketentaren att sätta tappen i tunnan. Det är numera också kopplat till militära ceremonier och militärmusikuppvisningar i paradform. Som underhållningsform gjorde tattoo insteg i Sverige på 1970-talet.

Hösten 1996 fattade styrelsen för Frivillige Bergnings-Corpsens//Hemvärnets musikkår Ystad beslutet att undersöka möjligheterna att arrangera ett tattoo i Ystad.

–Den aviserade nedläggningen av Lv 4 skapade en dyster stämning i staden och vi ville försöka göra något positivt för att lätta upp den, minns Gert Glenmark som då var ordförande i FBC/Hemvärnets musikkår och tillika kårchef. Dessutom ville vi genom ett sådant arrangemang också intressera unga musiker att gå med i vår kår.

Styrelsen, som vid denna tidpunkt förutom ordföranden bestod av Stig Andersson, Rune Carlswärd, Stig Norberg, Andreas Gruvstedt, Anders Blixt och Jörgen Åkesson, gav Håkan Blixt i uppdrag att utreda möjligheterna för att arrangera ett tattoo och den 12 november 1996 fattades beslutet att arrangera ett tattoo i Ystad 1999. Det tillsattes en arbetsgrupp bestående av bl. a. dåvarande Fo-befälhavaren i Skåne, Crister Sterning, chefen för Lv 4 Gunnar Jansson, musikkårens dirigent Stig Norberg och Claes-Göran Andersson samt med Håkan Blixt som projektledare.

[box type=”blank” width=”360″ class=”border-dashed2″]
Alltsedan starten har ambitionen varit att de deltagande kårerna skall bjuda på figurativ musik, rörelse och färg med spektakulär ljussättning med det klassiska Edinburgh Tattoo som förebild. Genom att konsekvent hålla fast vid denna ambition har Ystad International Military Tattoo lyckats etablera sig som ett av de främsta tattoo-arrangemangen i Europa.[/box]
[/columns]

[columns width=”1/2″ last=”true”]

Försvarsmakten ställde upp

Den 13 december 1996 kom beskedet att Lv 4 skulle läggas ner.Trots det stod man fast vid att gå vidare med förberedelserna. De kvarvarande delarna av Försvarsmakten i regionen förklarade sig beredda att även fortsättningsvis stödja projektet. Detsamma gällde den dåvarande kommunledningen i Ystad, dock utan att ge några löften om ekonomiskt stöd.

T. o. m. 2003 genomfördes Ystad International Military Tattoo i FBC/Hemvärnets musikkårs regi. Då hade arrangemanget fått en sådan omfattning att det inför 2005 års tattoo bildades en särskild förening som skulle svara för arrangemangen.

Stora ideella insatser görs av enskilda personer, organisationer, företag, sponsorer och den 2005 bildade vänföreningen före, under och mellan tattoo-åren.

Sedan starten 1999 har inte mindre än 67 kårer och uppvisningsgrupper från 16 länder medverkat vid Ystad International Military Tattoo. Det innebär att mer än 20 000 musiker och soldater paraderat och musicerat på Tattooarenan samt i staden och dess omgivningar.
[/columns]