info@ystadtattoo.se

Organisation

The Southern Highlanders Pipes and Drums - Storbritannien.

The Southern Highlanders Pipes and Drums – Storbritannien.

Ystad International Military Tatto

Vi är en ideell förening som värnar om det militärmusikaliska arvet i Sverige. Vi engagerar oss helhjärtat i rekrytering av unga musiker till Försvarsmaktens musikkårer.

Kårerna bjuds in av rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg som är tattooets beskyddare.

Föreningens styrelse:

Håkan Mattsson – ordförande, Eva Milberg – kassör,  Christina Landgren – sekreterare, Jan-Anders Bergh, Reino Nyberg och Ewa-Gun Westford. Suppleanter: Anders Edlund och Jonas Gröneng.

 

Ystad International Military Tattoo kan genomföras tack vare stora ideella insatser av enskilda personer, organisationer, företag och sponsorer.