info@ystadtattoo.se

Frågor och svar

När är det tattoo i Ystad nästa gång?
10 – 12 augusti 2017.

Hur hittar man? Finns det parkering? Handikapp-parkering?
Vid infarterna till Ystad är det stora skyltar ”Tattoo”. Följ dem så kommer du till parkeringen ca 200 m från arenaområdet. Fråga parkeringspersonalen om du behöver köra till handikapp-parkeringen inne på arenaområdet – se även under Tillgänglighet

Hur ser dagsprogrammen ut?
Programmet ej klart.

Blir det någon verksamhet på Österportstorg?
Ingen sådan är planerad.

När är invigningen?
Torsdag 10 augusti, ca. kl. 12 på Stortorget. Musikkårerna marscherar på Österportstorg – Stortorget via Stora Östergatan.

Blir det några parader eller konserter i Ystad?
Invigning på torsdag 10 augusti (se ovan). Lördag 12 augusti är det ungdomsmusikparad ca. kl. 11 – 13.

Blir det någon väkomstceremoni på Revingehed?
Nej, det blir ingen välkomstceremoni i Revinge. 

Finns det ställplatser för husbilar?
Ja, se denna sida.

Hur ofta är det tattoo i Ystad?
Ystad International Military Tattoo genomförs sedan 1999 vartannat år, d.v.s. udda årtal. 2017 är det alltså tionde gången det är tattoo i Ystad.

Vad är ett tattoo?
Ett tattoo är en militärmusikuppvisning. Ett äkta tattoo äger rum utomhus, på en historisk plats och börjar i dagsljus men avslutas i mörker med spektakulär belysning. Ystad Tattoo är ett äkta tattoo som äger rum på Ystads gamla regementsområde.

Hur köper man biljetter?
Se > denna sida.

Finns det barnbiljetter?
Se > denna sida.

Är det olika föreställningar de olika dagarna?
Nej, det är precis samma föreställning som ges alla tre dagar.

Hur långa är föreställningarna?
Två timmar utan paus.

När börjar föreställningarna?
Kl. 20.00.

Finns det toaletter?
Toaletter finns i nära anslutning till arenan.

Finns det platser för rörelsehindrade?
Ja, se denna sida.

Kan man göra gruppbokningar?
Kontakta kansliet för gruppbokningar.