info@ystadtattoo.se

The United States Air Forces in Europe Band

The United States Air Forces in Europe Band

Är en amerikansk miltär musikkår som är stationerad i Tyskland. Kåren har ett brett musikaliskt program och är mycket uppskattade efterfrågade över hela världen.