info@ystadtattoo.se

Ystad Tattoo 2013

Ystad Tattoo 2013

Tattooet ägde rum den 14 — 17 augusti 2013 med en invigning och parad på Stortorget onsdagen den 14 augusti. Under veckan besökte också musikkårerna olika skånska kommuner: Eslöv, Staffanstorp, Hörby, Kristianstad och Trelleborg.
Gästdirigent
Major Jean-Marie Fleck, Frankrike

Fleck började sin karriär inom musiken i en by i Alsace nära Strasbourg i Frankrike. År 1984 gjorde Fleck sin värnplikt i Offenburg i Tyskland, vilket ledde till att han 1986 anställdes som trumpetare med furirs grad.

Fyra år senare utexaminerades han från musikunderofficersskolan med förstesergeants grad och tilldelades den franska garnisonen i Berlin, närmare bestämt 46. Infanteriregementet. Där tjänstgjorde han under tre år som adjutant till musikkårschefen och under det sista året som chef för fyrtio musiker. Efter Tysklands återförening och upplösandet av den franska garnisonen  i Berlin övergick han 1994 till 22. Infanteriregementet i Lyon där han blev biträdande chef för sjuttio musiker.

1998 utnämndes han till vice musikkårschef och förvaltare. På egen begäran återvände han till Alsace. 2009 övertog Fleck chefskapet äver fanfarkåren ”la Nouba” vid 1. Tiraljörregementet i Epinal, Lothringen, med majors grad.

Ett sammandrag:

Gästande kårer 2013

  • The Southern Highlanders Pipes and Drums, Storbritannien
  • Wachbataillon der Bundeswehr, Tyskland
  • Stabsmusikkorps der Bundeswehr, Tyskland
  • La fanfare de l’École d’application de l’artillerie, Frankrike
  • Polska gränsvaktens musikkår, Polen
  • 1er Régiment Tirailleurs d’Epinal, Frankrike
  • Rikshemvärnschefens musikkår, Sverige
  • Trompetterkorps der Marechaussee, Nederländerna
  • Hemvärnets musikkår Ystad, Sverige
  • Hemvärnets musikkår Göteborg, Sverige

Major Jean-Marie Fleck.