info@ystadtattoo.se

Marinens ungdomsmusikkår – Sverige

Marinens ungdomsmusikkår – Sverige

Marinens ungdomsmusikkår grundades 2002 som ideell förening i samarbete med Marinens musikkår och Försvarsmusikcentrum, och är en symfonisk blåsorkester med militär prägel. Musikkåren har huvuddelen av sin repetitionsverksamhet i örlogsstaden Karlskrona, men medlemmarna som rekryteras kommer ifrån alla delar av landet. Musikkåren lägger stor fokus såväl vid parad och figurativ marsch som vid konsertverksamhet. Målsättningen är att vidmakthålla högsta möjliga kvalitet på musik och exercis. Det är den enda musikkåren med ungdomlig profil, vid sidan av de tidigare värnpliktsorkestrarna, som har genomfört högvakt vid Kungliga slottet i Stockholm.

Under de senaste åren har musikkåren framträtt vid tattooer i inte mindre än tolv tyska städer bl.a. Bremen, Fulda, Frankfurt, München och Berlin. Musikkåren har även framträtt vid Birmingham International Military Tattoo 2010 i England samt vid bröllopsfirandet av HKH Victoria och HKH Prins Daniel. Våren 2011 deltog musikkåren på Sweden International Tattoo i Malmö. Året 2012 inledde musikkåren som första svenska musikkår någonsin med ett deltagande i The Rose Parade i Pasadena, USA, som sågs av en miljon åskådare på plats och ytterligare hundratals miljoner tittare via internationell TV.

Musikkåren är den första svenska musikkår som någonsin har marscherat uppför The Mall i London och förbi Buckingham Palace. Detta skedde i juni 2015 i samband med tvåhundraårsfirandet av Slaget vid Waterloo. Närmast ser musikkåren mycket fram emot att dels få axla ansvaret på Ystad International Military Tattoo som ackompanjerande musikkår till Anders Ekborg och dels få möjligheten att visa upp sitt senaste figurativa program för en större svensk publik. Musikkåren har vid ett antal tidigare tillfällen gästdirigerats av Kommendörkapten Phillip Anderson och att få möta honom igen och få agera huvudorkester under hans ledning är en stor ära.

Musikkårschef är Liselotte Hjortenhammar. Webbplats: www.muk.se

Marinens Ungdomsmusikkår - London 3_72Med reservation för ändringar.