info@ystadtattoo.se

Ystad Tattoo 2005

Ystad Tattoo 2005

Gästdirigent: Överste Dr Michael Schramm, chef för militärmusiktjänsten vid Bundeswehr, Tyskland.

Efter värnplikt vid Armémusikkår 9 studerade han kyrkomusik vid Konst- och Musikhögskolan i Stuttgart liksom piano och dirigering vid Musikhögskolan Robert-Schumann i Düsseldorf. Efter tjänstgöring som andre musikofficer vid Armémusikkåren 4 i Regensburg och vid Stabsmusikkåren i Siegburg övertog Dr Schramm 1985 ledningen av Armémusikkåren 6 i Hamburg.

År 1995 blev Dr Schramm chef för tyska Stabsmusikkåren i Siegburg. Under sin sexåriga verksamhet som chef för denna representationsmusikkår gällde hans målsättning inte bara en värdig musikalisk utformning av ceremonimusiken utan också den ”symfoniska” blåsmusiken vilken han ser som en utmaning alltifrån bra marschen över moderna och klassiska ”mästerverk” till rock och pop.

Sedan oktober 2001 är Dr Schramm chef för militärmusiktjänsten vid tyska Bundeswehr. Härvid bär han det professionella ansvaret för 21 musikkårer från Armén, Marinen, Flygvapnet, Försvarsmaktens Logistikfunktion och för Big Band der Bundeswehr.

Se ett sammandrag:

Livgardets dragontrumpetarkår:

Gästande musikkårer 2005:

Livgardets dragontrumpetarkår, Sverige.
Hemvärnets musikkår Ystad.
Arméns Lejon, Sverige.
The Estonian Border Guard Orchestra, Estland.
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, Nederländerna.
Swiss Army Band, Schweiz.
The US Army Europe Band, USA.
Wehrereichsmusikkorps II Münster, Tyskland.
The Royal Scots Association Pipe Band, Storbritannien.
Søvaernets Tambourkorps, Danmark.

Överste Dr. Michael Schramm.